Kalite Belgeleri

Erişler A.Ş., Ağustos 2010 tarihinde belgelendirdiği, BRC Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini, OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, Helal Gıda Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi hedef edinip, Yönetim Sistemlerine ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemlerini de entegre ederek, sektöründe her alanda olduğu gibi ‘’Kalite Yönetim Sistemleri’’ anlayışında da liderliği üstlenmiş ve başarılı adımlarla ilerlemektedir.