Kalite Yönetim Politikası

Kalite Yönetim Politikası

“ERİŞ UN;

İyiye doğru sürekli değişim ve gelişim felsefesi ile sahip olduğumuz bilgi birikimi, tecrübe ve iyi ilişkileri kullanarak Dünyamıza, Toplumumuza, Müşterilerimize ve Tabi ki İnsan Kaynaklarımıza sürekli artan katma değer sunmayı, etik değerlere uymayı ve geliştirmeyi.

Sürekli değişen ve gelişen normlarda, bağımsız ve çok yönlü düşünce anlayışıyla, toplumsal, insan ve çevre sorumluluğumuzu ön planda tutarak, çalışanların yaralanmaları, sağlık bozulmalarını ve çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakların tüketimini ve atıkları azaltmak amacıyla ISG ve Gıda Güvenliği yönetimini ve performanslarını sürekli iyileştirerek, yerel mevzuat gerekliliklerine uyarak; müşterilerimizin beklentilerini en hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilecek ürün ve hizmeti; daha sağlıklı, daha kaliteli, daha ekonomik, daha verimli ve daha yenilikçi bir şekilde üretmeyi, insanlara güvenli ve helal gıda sunmayı Entegre Yönetim Sistemleri politikası olarak benimsemiştir.

Ayrıca Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili olarak, tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarımızın gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin; müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin gereksinimlerini de karşılayacak şekilde düzenlenmesi, bilgi güvenliği ihlal olaylarının sayısını en aza indirgemek için risk yönetim prosesini uygulayarak sürekli iyileştirmeyi öngörür.

ERİŞ UN, bu amaç doğrultusunda, kurmuş olduğu Kalite, ISG, Helal ve Gıda Güvenliği Entegre Yönetim Sisteminin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sistemi gözden geçirmeyi, sistemin sürekliliğini sağlamayı, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve sisteme tam katılımı sağlamak için çalışanlarına eğitimler düzenlemeyi.

TAAHHÜT EDER. ”